Què fa un tècnic de farmàcia?

Voleu convertir-vos en una tecnologia de farmàcia? A continuació, es detallen 6 funcions de tècnic de farmàcia de les quals seríeu responsables i els diferents paràmetres de farmàcia en què podríeu treballar.